ภาคีเครือข่าย ท.ตำบลท้องเนียน เร่งหารือการจัดกิจกรรม "แห่ผ้าขึ้นธาตุ" เจดีย์ปะการัง ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

ภาคีเครือข่าย ท.ตำบลท้องเนียน เร่งหารือการจัดกิจกรรม "แห่ผ้าขึ้นธาตุ" เจดีย์ปะการัง ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
.
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม มอบหมาย อาจารย์ชุลี หมีรักษา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย นายเข้มนที ศรีสุขล้อม หัวหน้าแผนกงานกิจกรรมนักศึกษา และ นายสุทธิเดช เกศมี หัวหน้าแผนกงานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารและวางแผน เข้าร่วมประชุมการจัดโครงการกิจกรรมวันวิสาขบูชา “แห่ผ้าขึ้นธาตุ” เจดีย์ปะการัง หมู่ที่ 4 ตำบลท้องเนียน ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
.
โดยมี นายปรีชา ใจสบาย รองนายกเทศมนตรีตำบลท้องเนียน เป็นประธานในการประชุม และ กำนันจตุพล คงเพชร กำนันตำบลท้องเนียน และคณะทำงานในส่วนสำนักงานเทศบาลตำบลท้องเนียน ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้านตำบลท้องเนียน เข้าร่วมหารือแนวทาง มอบหมายการเตรียมงานส่วนต่างๆ เพื่อให้การจัดงานประเพณีเป้นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของโครงการ สำหรับโครงการกิจกรรมวันวิสาขบูชา “แห่ผ้าขึ้นธาตุ” เจดีย์ปะการัง จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤษภาคม 2565 ณ วัดจันทน์ธาตุทาราม เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของพุทธศาสนิกชนชาวขนอมและพื้นที่ใกล้เคียง ที่น้อมนำมาปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา และเป็นหน้าที่ของชาวพุทธที่ต้องน้อมนำมาปฏิบัติเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาด้านวัตถุต่อไป
-------------------------------------------------------

ภาพ/เรียบเรียง : แผนกงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารและวางแผน
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/pr.cim.rmutsv
http://cim.rmutsv.ac.th