วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ:ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2564