พัฒนาหลักสูตร บูรณาการการเรียนการสอนที่ทันสมัย ตรงใจบัณฑิต ตลาดแรงงาน และผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

พัฒนาหลักสูตร บูรณาการการเรียนการสอนที่ทันสมัย ตรงใจบัณฑิต ตลาดแรงงาน และผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
.
ระหว่างวันที่ 17 - 18 มกราคม 2565 อาจารย์ชูเกียรติ ชูสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่ขนอม พร้อมด้วย อาจารย์กฤตชญา เทพสุริวงค์ หัวหน้าหลักสูตรวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ทีมอาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมหารือการพัฒนาหลักสูตรวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว โดยปรับเป็น หลักสูตรวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท เพื่อรองรับตลาดแรงงานผู้ประกอบการในพื้นที่อำเภอขนอม และ พื้นที่ใกล้เคียง หรือผู้ประกอบการที่เป็นเครือข่ายทุกพื้นที่ โดยมี อาจารย์เจริญ​ ใหม่ด้วง​ และ ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม รองอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ฝ่ายวิชาการ ร่วมให้คำปรึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา

------------------------------------------------
รายงาน : แผนกประชาสัมพันธ์ งานบริหารและวางแผน
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/pr.cim.rmutsv
http://cim.rmutsv.ac.th