กิจกรรมสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในวิทยาลัยฯ และกิจกรรมรับโชคส่งท้ายปีฉลู ต้อนรับ ปีขาล (เสือทอง) 2565 #ราชมงคลศรีวิชัยขนอม

บรรยายกาศ : กิจกรรมสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในวิทยาลัยฯ และกิจกรรมรับโชคส่งท้ายปีฉลู ต้อนรับ ปีขาล (เสือทอง) 2565 #ราชมงคลศรีวิชัยขนอม