ผู้จัดการ ธนาคารกรุงไทย สาขาขนอม เข้ามอบของที่ระลึก สวัสดีปีใหม่ 2565 คณะผู้บริหาร #ราชมงคลศรีวิชัยขนอม

ผู้จัดการ ธนาคารกรุงไทย สาขาขนอม เข้ามอบของที่ระลึก สวัสดีปีใหม่ 2565 คณะผู้บริหาร #ราชมงคลศรีวิชัยขนอม
.
วันที่ 27 ธันวาคม 2564 อาจารย์ทวีศักดิ์ ศรีภูงา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่ขนอม พร้อมด้วย อาจารย์นิตยา ทัดเทียม (รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน) ต้อนรับและรับมอบของที่ระลึกจาก นายสังสรรค์ ดาราพงศ์ ผู้จัดการสาขาอาวุโส ธนาคารกรุงไทย สาขาขนอม เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2565 ณ สำนักงานผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
---------------------------------------------------------------
#ราชมงคลศรีวิชัยขนอม
#วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
#พื้นที่ขนอม
---------------------------------------------------------------
รายงาน : แผนกประชาสัมพันธ์ งานบริหารและวางแผน
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/pr.cim.rmutsv
http://cim.rmutsv.ac.th