จดหมายข่าวฉบับที่ 5 ตุลาคม 2564 รวมน้ำใจพี่น้อง มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม ส่งต่อความห่วงใย มอบชุด PPE ให้นักรบด่านหน้า จ.สุราษฎร์ธานี