บริการวิชาการการผลิตสบู่จากน้ำมันปาล์มแดงและน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น กศน.อำเภอขนอม

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม บริการวิชาการถ่ายทอดความรู้เชิงปฏิบัติการ การผลิตสบู่จากน้ำมันปาล์มแดงและน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น สู่หน่วยงานภายนอกและชุมชน
-------------------------
ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2564 ดร.สุพร ฤทธิภักดี หัวหน้าสาขาวิศวกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดความรู้เชิงปฏิบัติการ การผลิตสบู่จากน้ำมันปาล์มแดงและน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ให้กับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่าขาม ท่าขามเกษตรพอเพียง ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ กศน.อำเภอขนอม

โดยมี นางสาวอภิรมย์ มนัส ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอขนอม จ.นครศรีธรรมราช ในนามเจ้าของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสู่ชุมชน กศน.อำเภอขนอม เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรมและกล่าวต้อนรับ
โดยวันนี้ผู้เข้าร่วมได้ลงมือปฏิบัติการทำสบู่ เรียนรู้วิธีและขั้นตอนต่างๆจนกระทั่งออกมาเป็นผลิตภัณฑ์สบู่พร้อมใช้งานได้จริง นำไปสู่การพัฒนาคุณค่าปาล์มน้ำมันทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น สร้างรายได้ให้กับครอบครัว ชุมชน และสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน อีกทั้งเป็นการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มเเข็ง สร้างความสามัคคีระหว่างหน่วยงาน กับ ชุมชน และประการสำคัญเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน“ความพอเพียง” ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร
-------------------------------------------------------------
รายงาน : แผนกประชาสัมพันธ์ งานบริหารและวางแผน
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
http://cim.rmutsv.ac.th/th/main
https://www.facebook.com/cim.ruts