มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกาศเรื่องพื้นที่จัดเก็บข้อมูลฟรีบนกูเกิลคลาวด์

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลฟรีบนกูเกิลคลาวด์ แบบไม่จำกัดพื้นที่จัดเก็บข้อมูล (Unlimited Disk Space) ซึ่งบุคลากร และนักศึกษา/ศิษย์เก่ามีการจัดเก็บข้อมูลเป็นจำนวนมาก ทางกูเกิล (Google) ได้ประกาศนโยบายใหม่โดยจำกัดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนกูเกิลคลาวด์ (ไม่เกิน 100 TB ต่อ 1 มหาวิทยาลัย ) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงต้องบริหารจัดการพื้นที่ให้เหมาะสมเพื่อให้บุคลากรและนักศึกษา/ศิษย์เก่าสามารถใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องโดยจัดสรรพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ดังนี้

 

  1. บุคลากร มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูล 80 GB/บัญชี
  2. นักศึกษา/ศิษย์เก่า มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูล 40 GB/บัญชี

 

        ทางมหาวิทยาลัยได้จัดสรรพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนวันไดร์ฟ (OneDrive) ขนาด 5 TB/บัญชี เพื่อให้ผู้ใช้งานย้ายข้อมูลจากกูเกิลคลาวด์มาจัดเก็บบนวันไดร์ฟเป็นการทดแทน
สำหรับบุคลากร และนักศึกษา/ศิษย์เก่า ให้ดำเนินการย้ายข้อมูล ไม่เกินพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่มหาวิทยาลัยจัดสรร ให้ดำเนินการเเล้วเสร็จ "ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 "