ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมนาเพื่อเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยในการรับมือ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เอกสารประกอบ: