ประชาสัมพันธ์ จากศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช (ห้ามข้าราชการออกนอกพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช)