ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปประจำวิทยาลัยฯ เพื่อเสริมสิริมงคลต้อนรับวันสงกรานต์ ณ อาคารอำนวยการและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ นำโดย ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ร่วมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปประจำวิทยาลัยฯ เพื่อเสริมสิริมงคลต้อนรับวันสงกรานต์ ณ อาคารอำนวยการและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ