อาจารย์สุพร ฤทธิภักดี ซึ่งเป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน และการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ นำโดย อาจารย์สุพร ฤทธิภักดี ซึ่งเป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน และการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว ให้กับคณะครูและบุคลากรจากโรงเรียนบ้านวังธน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช และได้เข้าเยี่ยมชมเพื่อศึกษาดูงาน ณ กลุ่มท่าชามเกษตรพอเพียง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช