วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและกาารจัดการ(ขนอม) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับตู้ควบคุมระบบเครือข่าย จำนวน 14 เครื่อง

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและกาารจัดการ(ขนอม) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับตู้ควบคุมระบบเครือข่าย จำนวน 14 เครื่อง