การต้อนรับ ศ.ดร.ถัว เซียนถั่ว อธิการบดี มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมแห่งเมืองเสฉวนและคณะ

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ นำโดย ผศ.พนม อินทฤทธิ์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ และคณะ ได้ให้การต้อนรับ ศ.ดร.ถัว เซียนถั่ว อธิการบดี มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมแห่งเมืองเสฉวนและคณะ เพื่อหาลู่ทางความร่วมมือทางด้านวิชาการและวิจัยตลอดจนการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา พร้อมกับเยี่ยมชมอาคารสถานที่และบริเวณภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ และให้คำแนะนำในด้านวิชาการและการพัฒนาวิทยาลัยในอนาคต ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ