โครงการการแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 13 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 62 - 1 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูเกียรติ ชูสกุล นายศุภวัฒน์ จันทร์ปราง นายอรรณพล สังข์สุมล นายธรณ์เทพ เพ็ชรประยูร นายพงศกร วงศ์วรชาติ นายนัทธพงศ์ คงจันทร์ อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ขนอม) และมีคณาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันจาก 21 สถาบันทั่วประเทศ เข้าร่วมการแข่งขันโครงการการแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 13 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งทางวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ขนอม) ประเภทน้ำหนักเบา ทั้งนี้ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการขอร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาด้วย