ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง อ่านต่อ
ตารางเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2566(ฤดูร้อน) view
ประกาศ เรื่อง ข้อปฏิบัติตามปฏิทินกำหนดการแผนกงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 view
ประกาศ รายชื่่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ผู้มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยในหอพักของวิทยาลัยฯ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2 ) view
ประกาศ เรื่อง ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 view
ประชาสัมพันธ์ : ประกาศรายชื่อ​ผู้​มีสิทธิ์​เข้า​สอบ​สัมภาษณ์​ โควตารอบที่ 8 view
ตารางคุมสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 view
ตารางสอบปลายภาคประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 view
ประกาศ เรื่อง กำหนดวันส่งข้อสอบและวันคุมสอบปลายภาค การการศึกษาที่ 2 ปีการศึกาษา 2566 view
ประชาสัมพันธ์ : ประกาศรายชื่อ​ผู้​มีสิทธิ์​เข้า​สอบ​สัมภาษณ์​ โควตารอบที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2567 view
ประชาสัมพันธ์ : ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 view
ประชาสัมพันธ์ : ประกาศ คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย view
ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ผู้มีสิทธิ์เข้าพักในหอพักของวิทยาลัยฯ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (รอบที่1) view
ประชาสัมพันธ์ : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เชิญชวนและทดลองใช้งานระบบ URL Shortener view
ประชาสัมพันธ์ : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 รอบโควตาพิเศษแนะแนวสัญจร ครั้งที่ 2 view
ประชาสัมพันธ์ : ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ โควตาพิเศษ รอบที่ 5 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม) view
ประชาสัมพันธ์ : รายชื่อ​ผู้​มีสิทธิ์​เข้า​สอบ​สัมภาษณ์​ โควตารอบที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2567 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม view
ประกาศ ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ฉบับแก้ไข view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศประมูลให้เช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการอาหารเครื่องดื่ม view
ประชาสัมพันธ์ : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ โควตาพิเศษ รอบที่ 4 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม) view
ประชาสัมพันธ์ : คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทำของบประมาณของสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ view