ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง อ่านต่อ
ประกาศ : วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ โควตาพิเศษ รอบที่ 15 view
ประกาศ : ผลการแข่งขันประกวดการเขียนแผนธุรกิจและการทำสื่อวิดีโอประชาสัมพันธ์ โครงการฯ กิจกรรมย่อยที่ 3.1 พูลวิลล่า view
ประกาศ : รายชื่อ​ผู้​มีสิทธิ์​เข้า​สอบ​สัมภาษณ์​ โควตารอบที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม view
ประกาศ : วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ โควตาพิเศษ รอบที่ 14 view
ประกาศ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. 2566 view
ประกาศ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ.2566 view
ประชาสัมพันธ์ : เทศบาลตำบลท้องเนียนร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอขนอม เปิดรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 view
ประชาสัมพันธ์ : การจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก (นครเมืองธรรมะ เมืองพระ) ประจำปี 2566 view
ประกาศ : รายชื่อ​ผู้​มีสิทธิ์​เข้า​สอบ​สัมภาษณ์​ โควตารอบที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม view
ประกาศ : รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โควตารอบที่ 13 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม view
ประกาศ : รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ตำแหน่งวิชาการ) view
ประชาสัมพันธ์ : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญส่งผลงงานนวัตกรรมเข้าร่วมในกิจกรรมการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 Thailand Research Expo 2023 view
ประกาศ : รายชื่อ​ผู้​มีสิทธิ์​เข้า​สอบ​สัมภาษณ์​ โควตารอบที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม view
ประกาศ : รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โควตารอบที่ 12 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม) view
ประกาศ : หอพักนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ view
ประกาศ ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 view
ประกาศ : รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โควตารอบที่ 11 view
ตารางเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2565(ฤดูร้อน) view
ประกาศ : รายชื่อ​ผู้​มีสิทธิ์​เข้า​สอบ​สัมภาษณ์​ โควตารอบที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม view
ประชาสัมพันธ์ : โครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็น. เรื่อง บทบาทอุดมศึกษาต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ view