ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง อ่านต่อ
ประกาศ : รายชื่อ​ผู้​มีสิทธิ์​เข้า​สอบ​สัมภาษณ์​ โควตารอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567 view
ประกาศ เรื่องการให้เช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าในวันฝึกซ้อมย่อยบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 - 2565 วันที่ 16 - 17 กันยายน 2566 view
ประกาศ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ view
ข้อบังคับ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีตลอดชีวิต 2566 view
ผลการแข่งขัน : การนำเสนอผลงาน ด้านที่ 3 นวัตกรรมเทคโนโลยีอาหาร (Food Tech) view
ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ RMUTSV Test ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ view
ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญร่วมถ่ายภาพหมู่กับบัณฑิตในวันฝึกซ้อมย่อยใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2564 - 2565 view
ประชาสัมพันธ์ : กิจกรรม กำโลน Festival กำโลน Festival - คีรีวง วิถีแห่งสายน้ำ ครั้งที่ 1 view
ประชาสัมพันธ์ : มาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก view
ตารางเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 view
ประชาสัมพันธ์ : ตารางเรียนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ 2566 view
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยในหอพักของวิทยาลัยฯ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 view
ประกาศ : รายชื่อ​ผู้​มีสิทธิ์​เข้า​สอบ​สัมภาษณ์​ โควตารอบที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม view
ประกาศ เรื่อง ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 view
ประกาศ : รายชื่อ​ผู้​มีสิทธิ์​เข้า​สอบ​สัมภาษณ์​ โควตารอบที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม view
ประกาศ : วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ โควตาพิเศษ รอบที่ 15 view
ประกาศ : ผลการแข่งขันประกวดการเขียนแผนธุรกิจและการทำสื่อวิดีโอประชาสัมพันธ์ โครงการฯ กิจกรรมย่อยที่ 3.1 พูลวิลล่า view
ประกาศ : รายชื่อ​ผู้​มีสิทธิ์​เข้า​สอบ​สัมภาษณ์​ โควตารอบที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม view
ประกาศ : วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ โควตาพิเศษ รอบที่ 14 view
ประกาศ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. 2566 view