สายตรงผู้อำนวยการ

        แผนกงานวิทยบริการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ได้เปิดสายตรงถึงผู้อำนวยการขึ้นเพื่อเป็นที่บอกกล่าวหรือแจ้งปัญหาด้านต่าง ๆ ขององค์กรดังนั้นจึงขอความร่วมมือทุกท่าน โปรดให้ข้อมูลที่เป็นความจริงโดยข้อมูลของท่าน จะถูกเก็บเป็นความลับ และส่งตรงถึงผู้อำนวยการเพียงผู้เดียว จึงขอความกรุณาท่านปฎิบัติตามข้อตกลงดังต่อไปนี้

  1. ใช้ถ้อยคำสุภาพ
  2. ไม่แอบอ้างชื่อของบุคคลอื่น หรือกลุ่มบุคลคลอื่น
  3. ไม่เสนอข้อความที่เป็นการใส่ความบุคคลอื่น อันจะทำให้บุคคลที่ได้รับการกล่าวถึงเสียหาย
  4. ไม่เสนอข้อความอันเป็นการทำลาย ก่อกวน ปลุกปั่น ซึ่งอาจนำไปสู่การทะเลาะวิวาท หรือการแตก แยกในหน่วยงาน

  

         

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ