ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง อ่านต่อ
ประกาศ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) เรื่อง รับสมัครการทดสอบ TOEIC (Test of English for International Communication : TOEIC) view
ประกาศ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2559 view
ตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 view
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง กำหนดอัตราการเรียกเก็บการให้บริการทางวิชาการด้านการทดสอบทางวิศวกรรมโยธา พ.ศ.2558 view
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาโควตา ประจำปีการศึกษา 2559 view
ตารางคุมสอบอาจารย์ สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 view
ตารางสอบปลายภาคประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 view
ประกาศ เรื่องกำหนดวันสอบปลายภาคและการส่งข้อสอบ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 view
ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทงภาคใต้ ประจำปี 2558 view
ประชาสัมพันธ์ : แจ้งปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต 2 พ.ย 58 view
ประกาศการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ ประจำปี 2559 view
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา ปตท. โรงแยกก๊าซขนอม ประจำปี 2558 view
ตารางคุมสอบอาจารย์ สอบกลางภาคภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ขอให้ระวังหมอกควันอินโดฯ ระวังโรคทางเดินหายใจโดยเฉพาะกลุ่มภูมิแพ้ view
ตารางสอบกลางภาคประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 view
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง งดการเรียนการสอนเนื่องด้วยงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ view
แผนที่การจราจร ภายในวิทยาลัยฯ เนื่องในกิจกรรมซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 17-18 กันยายน 2558 view
ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ view
ประชาสัมพันธ์นักศึกษาทุกชั้นปี สำหรับปรับปรุงข้อมูลนักศึกษาเพิ่มเติม view