วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ประจำสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 13,840 บาท

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตาหกรรมและการจัดการ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ประจำสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 13,840 บาท
วันที่26-30 กันยายน 2559 รับสมัคร
วันที่5 ตุลาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
วันที่11 ตุลาคม 2559 สอบคัดเลือก
วันที่13 ตุลาคม 2559 ประกาสรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
วันที่1 พฤศจิกายน 2559 รายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน

เอกสารประกอบ: