วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In one สำหรับงานประมวลผลพร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In one สำหรับงานประมวลผลพร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง