วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม)ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการวงจรดิจิทัลอัจฉริยะ จำนวน 1 ชุด

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม)ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการวงจรดิจิทัลอัจฉริยะ จำนวน 1 ชุด