วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและกาารจัดการ(ขนอม) ประกาศการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและกาารจัดการ(ขนอม) ประกาศการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 7 อัตรา