ข่าวสมัครงาน/ผล

เรื่อง อ่านต่อ
รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๕๘ จำนวน ๔๐ อัตรา view
รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรับคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ เลื่อนการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานดูแลสภาพแวดล้อม และ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง พนักงานดูแลสภาพแวดล้อม จำนวน 3 อัตรา view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ประจำสาขาบริหารธุรกิจ(หลักสูตรวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว) view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล view