วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ประกาศรับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ประกาศรับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา