ข่าวการศึกษา

เรื่อง อ่านต่อ
ตารางเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 view
ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 view
ตารางสอบปลายภาคประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ประกาศ เรื่อง กำหนดวันสอบปลายภาคและการส่งข้อสอบ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 view
ตารางคุมสอบอาจารย์ สอบกลางภาคประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 view
ตารางสอบกลางภาคประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 view
โครงการค่ายคุณธรรม view
โครงการปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 view
ตารางเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 view
กำหนดการกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 view