วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการโชว์ผลงานทางวิชาการ ในงานราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2018 “ตลาดนัดวิชาการ”

ระหว่างวันที่ 17 - 19 มกราคม 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมจัดแสดงนิทรรศการโชว์ผลงานทางวิชาการ ในงานราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2018 “ตลาดนัดวิชาการ” โดยตัวแทนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการและร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานดังกล่าว อาทิ แสดงผลงานนักศึกษา การสาธิตการทำเครื่องดื่ม การทำส้มตำลีลา การตกแต่งหน้าเค้ก และกิจกรรมอื่นๆ มากมาย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่