สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เทศบาลตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม และหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงโชว์ความสามารถจากเด็กๆ นักเรียนจากโรงเรียนในอำเภอขนอม การแสดงดนตรี พร้อมของขวัญของรางวัลมากมาย โดย ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ได้รับเกียรติอ่านสารวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 คำขวัญวันเด็กประจำปี 2561 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ไว้ว่า “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย