ขอเชิญเที่ยวงาน ศรีวิชัยขนอมวิชาการ ครั้งที่ 5 “green tourism” 25 - 26 มกราคม 2561

ขอเชิญเที่ยวงาน
ศรีวิชัยขนอมวิชาการ ครั้งที่ 5 “green tourism”
25 - 26 มกราคม 2561
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

พบกับกิจกรรม
25 มกราคม 2561

  • นิทรรศการแนะแนว ประชาสัมพันธ์หลักสูตร การแสดงผลงานทางวิชาการ
  • นิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา
  • การแข่งขันทักษะทางวิชาการของหลักสูตรบัญชี
  • แข่งขันทักษะโต้วาทีในญัตติ “เที่ยวเมืองศิวิไลซ์...หรือจะสู้พงไพรนาวา”
  • ชมสินค้าและการออกร้านต่างๆ

26 มกราคม 2561 

  • พบกับ ครูเชาว์ เขาทะลุ รับฟังบรรยายพิเศษ โดย คุณเชาวรัตน์ รักษาพล ในหัวข้อ “green tourism”
  • การแข่งขันทักษะทางวิชาการของแต่ละหลักสูตร


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
99 ม.4 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ 061 175 7568 ,089 652 2103 ,083 592 9434 โทรสาร 075-754-028