สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ จัดโครงการไฟฟ้ารุ่นใหม่ใส่ใจศิลปวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการ “ไฟฟ้ารุ่นใหม่ใส่ใจศิลปวัฒนธรรม” นำคณะนักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวนกว่า 30 คน ร่วมทำกิจกรรมอาสาพัฒนาสถานที่ ติดตั้งซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า การเก็บขยะและกวาดใบไม้รอบๆลานวัด ให้กับวัดคีรีวง ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช