วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ร่วมถวายพระพรวันแม่ 12 สิงหาคม 2560

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป และร่วมพิธีน้อมเกล้าถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย