ประมวลภาพโครงการบริการวิชาการคลินิกคอมพิวเตอร์ สู่ อาจารย์ โรงเรียนในเขตพื้นที่และบริเวณโดยรอบอำเภอขนอม ครั้งที่ 1