ขอเปลี่ยนแปลงตารางคุมสอบปลายภาคประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559