วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ จัดพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ผศ.ดร. ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาวิทยาลัยฯ จัดพิธีร่วมถวายราชสักการะและลงนามแสดงความอาลัยต่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร บริเวณโถงชั้น 1 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย โอกาสนี้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ประธานในพิธีกล่าวถวายอาลัย และผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันยืนสงบนิ่งไว้อาลัย 9 นาที เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และสิ่งที่พระองค์ทรงทำให้กับประชาชนชาวไทย และในช่วงค่ำทางวิทยาลัยฯได้ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดจันทน์ธาตุทาราม ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช