วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นวันหยุดราชการ

      วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นวันหยุดราชการ

เอกสารประกอบ: