วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ขนอม) แจ้งกำหนดการวันซ้อมรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2558

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ขนอม) แจ้งกำหนดการวันซ้อมรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2558