หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน หรือ The ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUCC)

หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน หรือ The ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUCC) 
เจ้าภาพจัดประชุมโดย มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เมื่อวันที่ 27-29 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา การเข้าร่วมจากสมาชิกเครือข่าย  37 มหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ และมหาวิทยาลัยนอกเครือข่าย เข้าร่วมประชุมอีก 5 มหาวิทยาลัย  และยังมี 2 มหาวิทยาลัยจากประเทศกัมพูชาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย  
 โดยการเข้าร่วมประชมในครั้งนี้ หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประชุม 5 ผลงาน และได้รับรางวัล 3 ผลงาน ดังนี้  

  1. รางวัล  Very Good Poster Award โดย  Chayanit Nualpradit and Supa Petkrod
  2. รางวัล  Good Poster Award โดย Kamonporn Chukaeo and Saowakon Chubour
  3. รางวัล Good Paper Award โดย Chutamad Srisuk and Areerat Chuphan 

โดยส่ง นักศึกษาเข้าร่วมประชมสังเกตุการณ์จำนวน 15 คน และ อาจารย์เข้าร่วมเป็นกรรมการอีก 5 คน