ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2559 “รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ “

วันที่ 8 เมษายน 2559 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดกิจกรรมร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 “รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ “ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชน ใน ต.ท้องเนียน อ.ขนอม เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งผู้ที่มาร่วมงานล้วนแต่งกายด้วยเสื้อผ้าลายดอก ผ้าถุง และชุดไทย ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร และประชาชน ได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย รดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคล อันเป็นการแสดงออกถึงความเคารพต่อผู้อาวุโส และเป็นการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน โดยในช่วงเช้าเป็นการถวายภัตตาหารเพลแก่พระภิกษุสงฆ์ ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมร่วมสรงน้ำพระ พิธีรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่ และมีการละเล่นพื้นบ้าน บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานและความชุ่มฉ่ำ ณ ลานหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย