ประมวลภาพกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ 2559

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559 เทศบาลตำบลท้องเนียน อ.ขนอม ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม หน่วยเฉพาะกิจ 321 กองทัพเรือ และ สภาเด็กเยาวชนตำบลท้องเนียน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ภายในงาน มีกิจกรรมการแสดงจากเด็กๆ การแสดงดนตรี พร้อมของขวัญของรางวัลมากมาย สร้างรอยยิ้ม ความสนุกและความสุขให้แก่เด็กและผู้ปกครองที่มาร่วมงาน โดยคำขวัญวันเด็กประจำปี 2559 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ไว้ว่า “เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต”