ประมวลภาพกิจกรรม โครงการประชุมสัมนาคิดบวกอย่างสร้างสรรค์ และสานสัมพันธ์บุคลากร

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการประชุมสัมนาคิดบวกอย่างสร้างสรรค์ และสานสัมพันธ์บุคลากร โดยมี พระอาจารย์ทองสุก กิตฺติญาโน เจ้าอาวาสวัดกรวด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ธรรมะ กับการทำงาน เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกเปลี่ยนทัศนคติเชิงบวก โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมฟังบรรยายกว่า 100 คน และในช่วงบ่าย คณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมปลูกทุ่งทานตะวัน และร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานความสัมพันธ์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ