ประมวลภาพกิจกรรม คณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ เดินสายสวัสดีปีใหม่ 2559 หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานเอกชน ในอ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำทีมโดย ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นตัวแทนวิทยาลัยฯ เดินทางพบปะและเข้าอวยพร รับพร สวัสดีปีใหม่ประจำปี 2559 แก่หน่วยงานเอกชน และหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ในอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ นายอำเภอขนอม ผู้กำกับสถานีตำรวจอำเภอขนอม นายกเทศมนตรีตำบลขนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม นายกเทศมนตรีตำบลท้องเนียน โรงแยกก๊าซธรรมชาติ และวัดวาอาราม ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลรับศักราชใหม่ และเป็นการส่งความสุขพร้อมแสดงความขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมวิทยาลัยฯ ด้วยดีมาตลอด ทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ อีกด้วย เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558