ประมวลภาพกิจกรรม คณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ แด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมีนายธวัชชัย แท้เที่ยง นายอำเภอขนอม เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้าและประชาชน เข้าร่วมในพิธีอย่างหนาแน่น ณ วัดกระดังงา อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช