ประมวลภาพกิจกรรม โครงการสานสัมพันธ์ของบุคลากร

ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการสานสัมพันธ์ของบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ณ ลันตา รีสอร์ท (Lanta Resort) หาดลองบีช ศาลาด่าน เกาะลันตา จ.กระบี่