ประกาศ เรื่องกำหนดวันสอบปลายภาคและการส่งข้อสอบ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

    ประกาศ เรื่องกำหนดวันสอบปลายภาคและการส่งข้อสอบ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558  

  1. วันสอบปลายภาคประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558    วันที่ 14 - 27 ธันวาคม 2558
  2. วันส่งข้อสอบของอาจารย์                                           วันที่  1 - 9   ธันวาคม 2558
  3. การคุมสอบของอาจารย์                                             วันที่ 14 - 27 ธันวาคม 2558

 

เอกสารประกอบ: