ประมวลภาพกิจกรรม งานสืบสานประเพณีวิถีไทยวันลอยกระทง ภายใต้ชื่องาน “แหลงใต้ ใส่ผ้าถุง นุ่งโสร่ง”

        วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดงานสืบสาน ประเพณีวิถีไทย วันลอยกระทง ในคืนวันเพ็ญ 15 ค่ำ เดือน 12 ภายใต้ชื่องาน “แหลงใต้ ใส่ผ้าถุง นุ่งโสร่ง”โดยมีสโมสรนักศึกษา เป็นหน่วยประสานการจัดงานลอยกระทง เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 บริเวณสระน้ำ หน้าอาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เพื่อร่วมสืบสานประเพณีไทยที่ดีงามให้คงอยู่คู่กับสังคมไทย และยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างวิทยาลัยกับชุมชนรายรอบ โดยผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัย ฯ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร หน่วยงานต่างๆ รวมถึงชาวต่างชาติ และประชาชนรายรอบวิทยาลัยฯ ร่วมงานกว่า 500 คน ซึ่งทุกคนที่มาร่วมงานล้วนแต่งกายด้วยผ้าถุง นุ่งโสร่ง สะท้อนให้เห็นถึงการสืบทอดประเพณีลอยกระทงของคนรุ่นใหม่ ภายในงานได้จัดพิธีสมโภชกระทงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและขอขมาพระแม่คงคา และมีการแสดงจากนักเรียนจากโรงเรียนบ้านน้ำโฉและโรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล และการแสดงจากนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ รวมทั้งการออกร้านของนักศึกษาและประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีการประกวดประดิษฐ์กระทง และอีกหนึ่งไฮไลท์ที่เพิ่มสีสันของงานด้วยการจัดประกวดแม่เฒ่านพมาศ โดยผู้ที่ได้รับตำแหน่งไปครอง ได้แก่ นางระเบียบ สุทธิช่วย อายุ 73 ปี ได้รับสายสะพายพร้อมเงินรางวัล .....ในค่ำคืนวันเพ็ญ เดือนสิบสองนี้ ผู้ร่วมงานได้สัมผัสวิถีใต้ดั้งเดิมด้วยการลอยกระทงในรูปแบบ “แหลงใต้ ใส่ผ้าถุง นุ่งโสร่ง”บรรยากาศของงานเต็มไปด้วยความสุขและอิ่มเอมกับบรรยากาศการลอยกระทงในอดีตที่ได้ขอขมาพระแม่คงคาและสัมผัสสายน้ำด้วยตนเอง