ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทงภาคใต้ ประจำปี 2558

ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทงภาคใต้ ประจำปี 2558
"แหลงใต้ ใส่ผ้าถุง นุ่งโสร่ง"
ร่วมพิธีสมโภชกระทง ร่วมเชียร์การประกวดแม่เฒ่านพมาศ และการประกวดกระทง
วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย