ประมวลภาพกิจกรรมขบวนพาเหรดจาก 14 หน่วยงาน ในการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ศรีวิชัยเกมส์ ครั้งที่ 10 "ไสใหญ่เกมส์"

ภาพบรรยากาศความยิ่งใหญ่ของขบวนพาเหรดจาก 14 หน่วยงาน ในเส้นทางตลาด อำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 และกิจกรรมพิธีเปิด ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ของการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ศรีวิชัยเกมส์ ครั้งที่ 10 "ไสใหญ่เกมส์"