ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง งดการเรียนการสอนเนื่องด้วยงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557

       ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง งดการเรียนการสอนเนื่องด้วยงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557

       เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยมหาลัยจึงของดการเรียนการสอนในวันที่ 21 และ 23 กันยายน 2558

เอกสารประกอบ: