แผนที่การจราจร ภายในวิทยาลัยฯ เนื่องในกิจกรรมซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 17-18 กันยายน 2558

          แผนที่การจราจร ภายในวิทยาลัยฯ เนื่องในกิจกรรมซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 17-18 กันยายน 2558 ณ ตึกเฉลิมพระเกียรติ ด้วยเหตุนี้วิทยาลัยฯ ขอกำหนดเส้นทางการเดินรถ (เดินรถทางเดียว) และกำหนดจุดจอดรถต่างๆ เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ และอำนวยความสะดวกแก่บัณฑิตและผู้ปกครอง จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ. โอกาสนี้