ประกาศ : รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ โคตาพิเศษรอบที่ 6-2566

ประกาศ : รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ โคตาพิเศษรอบที่ 6-2556
.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โควตารอบที่ 6 สามารถ ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 23 - 31 มกราคม 2566
.
ขั้นตอนการชำระเงิน
1. เข้าระบบ https://admission.rmutsv.ac.th/register.php
2. เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
3. สแกน QR Code ชำระค่าเทอม