ประชาสัมพันธ์ : สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญร่วมโครงการหลักสูตร “การกำกับและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ตามกรอบแนวทาง COSO Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance” รุ่น 7

สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญร่วมโครงการหลักสูตร “การกำกับและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ตามกรอบแนวทาง COSO Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance” รุ่น 7
.
ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566
ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส
.
รับสมัครผู้เข้าร่วมหลักสูตร จำนวน 30 ท่าน เท่านั้น โดยพิจารณาจากลำดับการสมัครและการชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566
ค่าลงทะเบียน 15,000 บาท/ท่าน (ไม่รวมที่พัก)
.
สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.knit.or.th/web/?p=36292